ПАЛМЕКС 03

Основният предмет на дейност на ПАЛМЕКС-03 ЕООД е: Търговия със черни и цветни метали Вътрешен и международен транспорт на товари Фирмата притежава необходимите документи за дейността. Безсрочен лиценз №83/01.07.2004 год. за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали Регистрационен документ на основание чл.52 ЗУО за дейности по събиране, транспортиране и временно съхраняване на отпадъци които нямат опасни свойства :- хартия, пластмаса, стъкло Разрешителен документ за извършване на дейности по събиране и разкомплектоване на излезли от употреба МПС – като за целта издава документ за КАТ и Данъчна служба за отписване Дружеството разполага с добра материално-техническа база. Има открити и закрити складови площи. Много добре оборудвано е с подемно-транспортна и техника мобилни багери и и всичко необходимо за организацията на изкупвателния процес и доставка от всяко населено място на скрап и ИУМПС. За бъдещото развитие на дружеството ръководството му търси постоянно нови възможности, както в традиционната му дейност, така и инвестиции в нови области, свързани с екологията и осъществяването на крайни и нови технологични продукти. * в процес е придобиване на разрешително за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване Като фирма с дългогодишни традиции в сферата на транспорта: лиценз за вътрешността от – 2004 год международен от – 2008 год Ние се радваме на заслужено доверие от страна на нашите клиенти. Това е доверие е заслужено благодарение на нашата коректност и точност при извършване на транспорта на вашите стоки. Уважаеми клиенти, имаме удоволствието да предоставим на Ваше разположение автомобили в пълна техническа изправност, което гарантира сигурна и навременна доставка на вашите стоки. Автомобилният ни парк разполага със стандартни и специализирани превозни средства: влекачи с полуремаркета. Дължина: 13,60 м Ширина: 2,40 – 2,50 м Височина: 2,50 – 2,70 м До 25 тона товарно тегло Влекачи с гондоли/ самосвални/ подходящи за превоз на насипни материали и суровини. Зърно и зърнени продукти Инертни и строителни материали Метални отпадъци Всички автомобили са включени към лицензи и снабдени с необходимите сертификати, даващи право на нашата транспортна фирма да извършва и международни товарни превози. Имаме регистрация във СПЕДИТОР НЕТ. **** Извършваме услуги с Челен товарач Багер Хидромек / Много функционален/ Багерна кофа , телескопично удължение на стрелата , хидравличен чук и палетна вилица. изкопни подравняване на терени /настилка/ разрушаване , събаряне къртене и извозване.

Новини

©2024. Плевен Онлайн