РАДМАРИ ГРУП ЕООД

Фирма РАДМАРИ ГРУП ЕООД, наследник на ЕТ "ДИМИТЪР ДИМИТРОВ – РАДМАРИ" е със седалище град Червен бряг и основна  дейност - търговия на едро с отпадъци и скрап. Фирмата се занимава още с рециклиране на бутилки за втечнен въглероден газ/газ пропан-бутан/, механична обработка на детайли и заварени конструкции, прахово боядисване и др.

Дървесните пелети са екологично чисто биогориво и имат ред предимства в сравнение с конвенционалните дърва за огрев и други източници на енергия. Пелетите съдържат по-малко влага, отколкото сухите дърва, имат по-висока плътност и заемат по-малко място. Те са удобни за транспортиране, разтоварване и съхранение. При изгаряне пелетите отделят повече топлина в сравнение с дървата и образуват значително по-малко пепел. Пелетите се използват не само за отопление в домакинства, но и в промишлен мащаб за производство на топлинна и електрическа енергия.

РАДМАРИ ГРУП ЕООД е производител на еко пелети от 100% иглолистна технологична дървесина без добавени вещества, пелетите се произвеждат от чист дървен материал, без примеси и слепващи вещества. Процесът е напълно автоматизиран.

Дървеният материал преминава последователно през дробилка, мелница, процес на сушене в барабанна сушилня и втора мелница, получава се хомогенна смес готова за пресоване. Тази смес се подава към пресата където преминава през матрица с отвор и компресия с размер с диаметър 6 мм. Високото налягане на пресата увеличава температурата на дървесината значително, при което лигниновите нишки образуват естествено "лепило", което задържа целостта на пелетите, следва охлаждане, пресяване и пакетиране.

АКТУАЛНИ НОВИНИ

©2024. Плевен Онлайн